Aanmelden

Gebruikt u voor het aanmelden het aanmeldformulier. (klik rechts op deze link en kies opslaan als). Leest u voor de aanmelding s.v..p. de uitleg hieronder.

  • Indien u als huisarts aangesloten bent op zorgdomein, kunt u patiënten via zorgdomein aanmelden. In aanvulling daarop ontvangen wij ook graag het ingevulde aanmeldformulier.
  • Indien er sprake is van een eerdere of huidige behandeling, dan is het van belang dat wij hierover uitgebreide informatie ontvangen, bijvoorbeeld een intakeverslag of rapportage. Wij behouden het recht om, met opgave van reden, niet tot onderzoek over te gaan.
  • Een verwijzing vanuit het Korps Nationale Politie moet altijd gebeuren door de bedrijfsarts, of de GZ psycholoog met BAPD aantekening.
  • Indien u zich wilt aanmelden via uw werkgever (bij beroepsgerelateerde klachten, bijvoorbeeld brandweer, ambulance) dan kan dit na goedkeuring van uw werkgever van een door ons voorgelegde offerte.
  • Indien u zich rechtstreeks wilt aanmelden, dan kunt u dit doen door het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Daarnaast is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk.

Wilt u dit formulier volledig invullen? Daarna kunnen wij uw aanmelding in behandeling nemen. Indien u nog vragen heeft kunt u ons bellen.

De aanmelding kunt u faxen of per post verzenden: contactgegevens