Referaat over intergenerationele gevolgen van psychotrauma

Trauma is kostbaar. Het beïnvloedt niet alleen het leven van degene die het meemaakt, maar ook zijn omgeving. Daarnaast is trauma ook kostbaar voor de samenleving, op meerdere fronten: sociaal, maatschappelijk, financieel en economisch. Zijn er mogelijkheden voor gerichte preventieve en ook therapeutische interventies op vroege leeftijd?

Trauma is kostbaar. Het beïnvloedt niet alleen het leven van degene die het meemaakt, maar ook zijn omgeving. Ernstige trauma’s, zoals oorlogssituaties en extreem geweld, kunnen impact hebben op de tweede en derde generatie. Dus de kinderen en kleinkinderen.

In dit referaat zullen Eric Vermetten, Julia Bala en Jacques Barth nader ingaan op de verschillende aspecten die hierbij komen kijken.

Aan het  mechanisme van intergenerationele traumatisering ligt een complexe wisselwerking van individuele (biologische, psychologische), gezins- en socio-culturele invloeden ten grondslag. Er is ook onderzoek beschikbaar naar trauma en veerkracht in de epigenetica: in hoeverre is individuele gevoeligheid van invloed op bepaald gedrag in luxerende, ontwrichtende situaties.
Er is toenemend inzicht dat kinderen epi-genetische en relationele gevolgen van ouderlijke PTSS ervaren die het vermogen om stress te reguleren en de veilige gehechtheid te realiseren, verstoren. Maar ook vanuit de positieve psychologie zijn onderzoeksresultaten over trauma en veerkracht aanwezig. Er is onderzoek gedaan naar de psychologische kanten van trauma en veerkracht.
Trauma is ook kostbaar voor de samenleving, op meerdere fronten: sociaal, maatschappelijk, financieel en economisch. Veel overheden hebben te maken met burgers die geconfronteerd worden met oorlog. Omdat er oorlog is in het land zelf, omdat ze militairen, hulpverleners of andere diensten uitzenden naar gebieden in oorlog of omdat ze vluchtelingen uit oorlogsgebieden opvangen. Zijn er eigenlijk mogelijkheden voor gerichte preventieve en ook therapeutische interventies op vroege leeftijd? In hoeverre kunnen deze interventies de intergenerationele gevolgen van trauma beperken en de veerkracht van de kinderen versterken?

Deelname is gratis, wel graag aanmelden via academy@arq.org

 

Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP en de FGZP.
Zie ook de aankondiging van alle referaten in 2016 op de website van de Arq Academy
 

Wanneer dinsdag 16 februari 2016 - 16:30 to 18:00
Waar

Nienoord 5, Diemen