Wij zijn van naam veranderd


 

Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) gaat verder onder de naam ARQ Diagnostisch Centrum.

Onze dienstverlening blijft uiteraard zoals u van ons gewend bent: een diagnose of second opinion in één dag.

Download hier alvast onze nieuwe folder.

Diagnostiek

Het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) voert specialistisch psychodiagnostisch onderzoek uit naar de psychische gevolgen van traumatische gebeurtenissen. Op grond van dit onderzoek geven de onderzoekers  van het PDC een onafhankelijk advies aan cliënten en verwijzers over de diagnose en eventuele behandelmogelijkheden. De achtergronden van de cliënten van het PDC zijn zeer divers.

De PDC Politiepoli is voor specifiek beroeps gerelateerde trauma. In eerste instantie was deze speciaal gericht op werknemers van de politie. De doelgroep is inmiddels uitgebreid met medewerkers van brandweer, ambulance, ziekenhuizen en medewerkers van andere instellingen die te maken hebben met schokkende gebeurtenissen.

Ook mensen met andere achtergronden die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in de privésfeer of anderzijds en daarna klachten hebben ontwikkeld, zijn cliënt van het PDC.  Dit kunnen bijvoorbeeld verkeersslachtoffers zijn of mensen die zijn gevlucht en daarbij schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt.

Diagnostische instrumenten 

Instrumenten uitgegeven door Stichting Centrum ’45
Stichting Centrum ’45 geeft verschillende hulpmiddelen, instrumenten, uit die relevant zijn voor onderzoek en psychodiagnostiek bij mensen met (complexe) psychotraumaklachten ten gevolge van het meemaken van schokkende gebeurtenissen. Zie de website: http://www.psychotraumadiagnostics.centrum45.nl/ Om gebruik te kunnen maken van deze instrumenten dient u zich via die website te registreren.

Advies en consultatie 

Het PDC geeft telefonische consultatie aan hulpverleners werkzaam in huisartsenpraktijken of in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het PDC is hiervoor op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur telefonisch bereikbaar op 088-3305511; zie voor verdere contactgegevens: Contact

Nazorg Contact Punt (NCP)
Het PDC geeft mede invulling aan het Nazorg Contact Punt (NCP).
Het NCP is: een dienstverlenend hulploket voor nabestaanden van mensen die omgekomen zijn na een traumatisch incident. Ook is het NCP er voor professionals, zoals casemanagers van Slachtofferhulp Nederland en huisartsen. Het NCP beantwoordt vragen over gevolgen van schokkende gebeurtenissen, rouw en verliesverwerking en kan aanvullende hulpbehoeften signaleren. Indien nodig, wordt doorverwezen naar passende zorg. Het NCP heeft een netwerk van therapeuten die expertise hebben op het gebied van traumatisch verlies. Meer informatie over het NCP vindt u hier: Impact Kenniscentrum - NCP

Arq Kenniscentrum Migratie
Het PDC en de andere partners in Arq Psychotrauma Expert Groep, bundelen hun kennis en expertise om het bestaande vangnet van opvang, begeleiding en zorg voor vluchtelingen te ondersteunen. Hulporganisaties, gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals kunnen voor consultatie en advies terecht bij het Arq Kenniscentrum Migratie. Het kenniscentrum richt zich specifiek op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies en vroegsignalering van psychische klachten. Meer informatie over advies en consultatie bij het Arq Kenniscentrum Migratie vindt u hier: Arq Kenniscentrum Migratie