Gratis e-learning voor leerkrachten van vluchtelingenkinderen

10 december 2015

Augeo heeft in samenwerking met onder andere Stichting Centrum'45, partner in Arq, een gratis online cursus ontwikkeld voor leerkrachten om hen te helpen met de opvang van vluchtelingenkinderen.

Augeo ondersteunt leerkrachten van vluchtelingenkinderen met de gratis online cursus ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’. Op 10 december jl. heeft Staatssecretaris van OCW, Sander Dekker uit handen van Mariëlle Dekker, Managing Director Augeo, de eerste e-learning ontvangen. De feestelijke lancering vond plaats op de Welkom School, een tijdelijke school voor 75 vluchtelingenkinderen van 4 tot 18 jaar, gevestigd in het voormalige Ministerie van Sociale Zaken.

De e-learning ‘Steun bieden aan vluchtelingenkinderen’ is één van de maatregelen die de Staatssecretaris neemt samen met o.a. het COA, LOWAN, de PO-raad, en andere partijen om onderwijzend Nederland te helpen bij de opvang van vluchtelingenkinderen. Met deze online cursus komt op een toegankelijke manier basiskennis beschikbaar over chronische stress en de manier waarop leerkrachten kunnen bijdragen aan de veerkracht van kinderen na ingrijpende levenservaringen. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag vanuit het onderwijs.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met onder andere experts als Pharos, Centrum’45, klinisch psychologe Leony Coppens, en betrokkenen bij het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Aan de cursus werken ook jong volwassenen mee die als kind naar Nederland vluchtten, maar ook een ouder die indertijd met haar kinderen vluchtte. Zij vertellen in de cursus over hun ervaringen op school en wat hen wel of niet heeft geholpen. 

In de cursus leren leerkrachten over de effecten van chronische stress en hoe zij in hun dagelijks werk als leerkracht veerkracht en herstel kunnen bevorderen van kinderen die stressvolle gebeurtenissen meemaken. Zodat kinderen zich weer veilig voelen en weer kunnen leren. De e-learning bestaat uit verschillende onderdelen die flexibel en separaat van elkaar kunnen worden gevolgd. In totaal bevat de cursus 6 uur lesstof.

De e-learning wordt verspreid via de Augeo Academy voor Sociale Veiligheid. In samenwerking met de Maatschappelijke Alliantie Nederland wordt ook gratis Europese verspreiding voorbereid.

Meer informatie en aanmelding > http://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen