Hoog Intensieve Trauma Therapie (HITT) in de kliniek

18 december 2015
Hoog Intensieve Trauma Therapie

Centrum '45 heeft een Hoog Intensieve Trauma Therapie ontwikkeld. Vorig jaar is met deze behandeling gestart. Gedurende een opname in de kliniek van vijf dagen worden per dag twee sessies traumagerichte therapie (EMDR en/of exposure) aangeboden. De resultaten van deze innovatieve behandeling worden onderzocht en de eerste uitkomsten lijken hoopgevend.

In dit onderzoek wordt nagegaan of het intensief aanbieden van deze behandelvorm tot klachten reductie leidt. Het onderzoek duurde zes weken, waarin tien patiënten deelnamen. Dat zijn patiënten die via de poliklinische intake zijn aangemeld. Op basis van de resultaten wordt bekeken op welke wijze vervolgonderzoek en implementatie kan plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mayaris Zepeda Mendez, klinisch psycholoog.