Onderzoek naar een Transdiagnostische Decision Tool

19 april 2018

In 2017 is een onderzoek gestart  vanuit TOPGGZ Nederland en de Erasmusuniversiteit om een Transdiagnostische Decision Tool te valideren. Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze vragenlijst de verwijzer helpt in de herkenning van de patiënten die een gespecialiseerde (PTSS) behandeling nodig hebben.

Patiënten worden naar het PDC en naar Stichting Centrum ’45 verwezen voor een onderzoek naar de posttraumatische stressstoornis (PTSS).  Een deel van de patiënten met deze diagnose krijgt een  gespecialiseerde behandeling. Om te zorgen dat deze patiënten zo snel mogelijk deze behandeling krijgen, is er een vragenlijst ontwikkeld die de onderzoeker kan invullen om te zien of een patiënt wel of niet de gespecialiseerde behandeling nodig heeft.

Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze vragenlijst de behandelaar helpt in de herkenning van de patiënten die een gespecialiseerde behandeling nodig hebben. Zowel patiënten van het PDC als van Centrum’45 hebben deelgenomen aan dit onderzoek, samen met patiënten van nog zeven andere instellingen De inclusiefase van het onderzoek is nu afgerond en de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. In augustus 2018 zullen de eindresultaten bekend gemaakt worden. Het is bijzonder fijn dat er iedere keer weer patiënten bereid zijn om aan onderzoeken als deze mee te werken, zodat we ook de kwaliteit van ons werk kunnen blijven verbeteren.