Onderzoek naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport

14 april 2017

Op verzoek van NOC*NSF leidt oud-minister Klaas de Vries een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport.

Mensen die naar aanleiding van de berichtgeving hun verhaal kwijt willen of ondersteuning en advies nodig hebben, kunnen terecht bij de Hulplijn van Slachtofferhulp Nederland via 0900 9999 001 of via www.verbreekdestilte.nl. Wanneer de mensen die bellen verdere ondersteuning nodig hebben, dan kan Slachtofferhulp mensen doorverwijzen naar Centrum’45 / Psychotrauma Diagnose Centrum voor onderzoek en ondersteuning. 

De commissie wordt voorgezeten door Klaas de Vries, oud-minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en oud-minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De commissie begint met de opstelling van een onderzoeksopzet. Op 1 mei 2017 start het daadwerkelijke onderzoek.

Het onderzoek heeft tot doel een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Een ander doel is om sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag te adviseren. Bovendien wil NOC*NSF slachtoffers uit het verleden alsnog de gelegenheid geven hun verhaal te doen en hen zo mogelijk in contact brengen met adequate hulpverlening en met straf- of tuchtrechtelijke ketens voor de mogelijke vervolging van de daders.

Het NRC zal een aantal artikelen gaan publiceren over de ‘stille slachtoffers van misbruik in de sport’ , op 13 april  is het eerste artikel verschenen.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/13/een-oproep-aan-de-stille-slachtoffers-van-misbruik-in-de-sport-8205765-a1554436