Rapport psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

4 juli 2016

In opdracht van ZonMw schreef Arq het rapport Veerkracht en vertrouwen; de bouwstenen voor psychosociale hulpverlening van vluchtelingen.

Rapport psychosociale hulpverlening aan vluchtelingen

Volop initiatieven in het land maar het cement ontbreekt

In opdracht van ZonMw heeft Arq Psychotrauma Expert Groep een inventarisatie opgesteld van de initiatieven in Nederland om psychosociale hulp te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers. Uit dit rapport, genaamd ‘Veerkracht en vertrouwen’, blijkt dat er heel veel aanbod is, in zowel de noodopvang als in de asielzoekerscentra als in de gemeenten; zowel door professionals als door vrijwilligers. Het aanbod is echter versnipperd en varieert per locatie; de vele bouwstenen missen cement.

Er zijn drie belangrijke pijlers waar verbeteringen door te voeren zijn. Het aanbod van preventieve psychosociale programma’s richt zich vooral op de asielzoekerscentra. Gemeenten zouden in samenwerking met GGD en andere ketenpartners hun aandeel in de preventieve zorg verder moeten ontwikkelen.

Daarnaast is er geen eenduidigheid, noch zijn er richtlijnen, voor de screening en signalering van psychosociale problematiek en hoe deze kunnen worden opgevangen en geduid. Er is behoefte aan een eenvoudig ‘instrument’ voor professionals en vrijwilligers waardoor zij de problemen kunnen duiden. Bovendien hebben zij behoefte aan een routekaart richting relevante en toegankelijke zorg.

Ten derde is er geen eenduidige manier van informatieoverdracht, noch borging van de continuïteit in zorg vanaf de noodopvang. Dit wordt, in verband met de regelmatige verhuizingen van vluchtelingen, als zeer negatief ervaren en als risico benoemd, met name voor kinderen. Een datasysteem waar de vluchteling zelf regie op heeft kan de continuïteit van zorg verbeteren.

ZonMw gaat het rapport aanbieden aan de ministeries van VWS, VenJ en SZW, met als doel om te bepalen hoe de aanbevelingen uit dit rapport aangepakt kunnen gaan worden.

Het hele rapport kunt u hier downloaden. Meer informatie over rondom psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen en asielzoekers vindt u bij ARQ Kenniscentrum Migratie via migratie.arq.org