Themanummer Cogiscope over kinderen

2 mei 2016
Themanummer Cogiscope over kinderen

De massale omvang van kinderen die geweld en ontwrichting meemaken roept klinische en wetenschappelijke vragen op: wat is bekend over de gevolgen van chronische stress op ontwikkeling, hoe kan worden bijgedragen aan weerbaarheid en veerkracht, welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen en wat is aan remedies voorhanden. Het nieuwe nummer van Cogiscope, met als gasthoofdredacteur Trudy Mooren, probeert hierop een antwoord te geven.