Klachten

Het PDC heeft een procedure voor het behandelen van klachten van cliënten.

Klachtenprocedure

Cliënten, verwijzers,  kunnen met vragen, onduidelijkheden of klachten over hun onderzoek terecht bij hun onderzoeker of bij de manager van het PDC. Biedt een gesprek met hen onvoldoende duidelijkheid en vindt u op die wijze geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen. 

Klachtencommissie

Een patiënt kan zijn/haar problemen m.b.t. de behandeling/bejegening bespreken met de manager en/of een klacht indienen bij de Klachtenopvangfunctionaris via mail@centrum45.nl.

Klachtenreglement

Er is een verkorte versie van het klachtenreglement beschikbaar. Het volledige reglement kan bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie worden opgevraagd: Mevrouw G. Heslinga: g.heslinga@centrum45.nl