Klachten

Het PDC heeft een procedure voor het behandelen van klachten van cliënten.

Klachtenprocedure

Cliënten, verwijzers,  kunnen met vragen, onduidelijkheden of klachten over hun onderzoek terecht bij hun onderzoeker of bij de manager van het PDC. Biedt een gesprek met hen onvoldoende duidelijkheid en vindt u op die wijze geen oplossing, dan kunt u een klacht indienen.
U kunt contact opnemen met Marieke Schouten, Manager PDC

Klachtencommissie

Een patiënt kan zijn/haar problemen m.b.t. de behandeling/bejegening bespreken met de Manager en/of schriftelijk een klacht indienen bij de klachtencommissie van Stichting Centrum ’45.  Als de patiënt dat wil, kan er eerst worden bemiddeld tussen klager en verweerder. De klacht kan ook rechtstreeks in behandeling worden genomen.

Klachtenreglement

Er is een verkorte versie van het klachtenreglement beschikbaar. Het volledige reglement kan bij de ambtelijk secretaris van de klachtencommissie worden opgevraagd: Mevrouw G. Heslinga: g.heslinga@centrum45.nl

De klachtencommissie laat beide partijen de klacht toelichten. De klager en de verweerder kunnen zich hierbij door een zelf gekozen partij laten bijstaan. Binnen enkele weken doet de klachtencommissie schriftelijk uitspraak.