Nieuws

24 maart 2022
beeld Shutterstock

Laatste update: donderdag 24 maart 2022
Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
For English, see below.

6 October 2020

Op 6 oktober start de periode van aandacht voor elkaar. Aandacht voor elkaar in deze onzekere periode waarin het coronavirus de boventoon voert. Al ruim een half jaar hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis. Ook mentaal eist deze crisis zijn tol; zeker nu deze zo lang aanhoudt. Voor iedereen in Nederland die vragen heeft of zich zorgen maakt over zichzelf of een ander is er nu het Steunpunt Coronazorgen www.steunpuntcoronazorgen.nl

11 maart 2020

Als ARQ Centrum'45 en ARQ Diagnostisch Centurm houden we de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen wij de RIVM richtlijnen. Conform deze richtlijnen, die ook tijdens uw behandeling gelden, vragen wij u het volgende. 

29 november 2019
Zorglijn PTSS politie

Dankzij een nieuwe landelijke samenwerking tussen de politie en een aantal topzorginstellingen op het gebied van trauma, zijn er voor politiemensen nog betere voorzieningen bij vermoeden van posttraumatische stressstoornis (PTSS).

18 december 2018

Politieman John liep trauma’s op tijdens zijn werk. Via het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) kwam hij in behandeling bij Centrum ’45. Lees het artikel (pdf) in het Algemeen Dagblad van 16 december jl.

19 april 2018

Vergeleken met voorgaande jaren zagen we in 2017 bij het Psychotrauma Diagnose Centrum  een lichte stijging van het aantal cliënten voor psychotrauma diagnostiek. Die toename was zichtbaar zowel bij de verwijzingen door de huisarts als bij verwijzingen vanwege beroepsgerelateerde klachten.

19 april 2018

In 2017 is een onderzoek gestart  vanuit TOPGGZ Nederland en de Erasmusuniversiteit om een Transdiagnostische Decision Tool te valideren. Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze vragenlijst de verwijzer helpt in de herkenning van de patiënten die een gespecialiseerde (PTSS) behandeling nodig hebben.

26 januari 2018

In 'Nieuwsuur' van 22 november was uitgebreid aandacht voor de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Het meldpunt voor slachtoffers wordt bemenst door een team van psychologen van Centrum '45 en het PDC.

26 januari 2018

Begin dit jaar gaat de samenwerking met het CCE van start. Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen.

14 april 2017

Op verzoek van NOC*NSF leidt oud-minister Klaas de Vries een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar seksuele intimidatie en misbruik in de Nederlandse sport.

10 februari 2017

Vanaf 27 februari zijn wij verhuisd naar een ander gebouw op het terrein in de locatie Diemen. Dat gebouw biedt ons meer ruimte, en het huidige gebouw is verhuurd aan een ander bedrijf.

5 September 2016

Stichting Arq/ het PDC heeft er voor gekozen om vertrouwelijke informatie beveiligd te versturen via email. Hier treft u een handleiding aan om deze versleutelde emails te kunnen lezen, zoals ook in de email staat die u ontvangt.

4 juli 2016

In opdracht van ZonMw schreef Arq het rapport Veerkracht en vertrouwen; de bouwstenen voor psychosociale hulpverlening van vluchtelingen.

20 juni 2016

Bekijk de vacature.

2 mei 2016
Themanummer Cogiscope over kinderen

De massale omvang van kinderen die geweld en ontwrichting meemaken roept klinische en wetenschappelijke vragen op: wat is bekend over de gevolgen van chronische stress op ontwikkeling, hoe kan worden bijgedragen aan weerbaarheid en veerkracht, welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen en wat is aan remedies voorhanden. Het nieuwe nummer van Cogiscope, met als gasthoofdredacteur Trudy Mooren, probeert hierop een antwoord te geven.

15 april 2016

De oratie van prof.dr. Paul Boelen op woensdag 13 april markeerde ook de start van het Landelijk Centrum Traumatisch Rouw.

5 januari 2016

Recent verscheen het themanummer over vluchtelingen van Cogiscope, tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Het themanummer schetst de vluchtelingencrisis in een brede context.

18 december 2015
Hoog Intensieve Trauma Therapie

Centrum '45 heeft een Hoog Intensieve Trauma Therapie ontwikkeld. Vorig jaar is met deze behandeling gestart. Gedurende een opname in de kliniek van vijf dagen worden per dag twee sessies traumagerichte therapie (EMDR en/of exposure) aangeboden. De resultaten van deze innovatieve behandeling worden onderzocht en de eerste uitkomsten lijken hoopgevend.

10 december 2015

Augeo heeft in samenwerking met onder andere Stichting Centrum'45, partner in Arq, een gratis online cursus ontwikkeld voor leerkrachten om hen te helpen met de opvang van vluchtelingenkinderen.

26 October 2015

Op verzoek van de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR traint WarTrauma Foundation in Griekenland per direct lokale hulpverleners in psychosociale eerste hulp.

Pages