Nieuws

5 September 2016

Stichting Arq/ het PDC heeft er voor gekozen om vertrouwelijke informatie beveiligd te versturen via email. Hier treft u een handleiding aan om deze versleutelde emails te kunnen lezen, zoals ook in de email staat die u ontvangt.

4 juli 2016

In opdracht van ZonMw schreef Arq het rapport Veerkracht en vertrouwen; de bouwstenen voor psychosociale hulpverlening van vluchtelingen.

20 juni 2016

Bekijk de vacature.

2 mei 2016
Themanummer Cogiscope over kinderen

De massale omvang van kinderen die geweld en ontwrichting meemaken roept klinische en wetenschappelijke vragen op: wat is bekend over de gevolgen van chronische stress op ontwikkeling, hoe kan worden bijgedragen aan weerbaarheid en veerkracht, welke veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen en wat is aan remedies voorhanden. Het nieuwe nummer van Cogiscope, met als gasthoofdredacteur Trudy Mooren, probeert hierop een antwoord te geven.

15 april 2016

De oratie van prof.dr. Paul Boelen op woensdag 13 april markeerde ook de start van het Landelijk Centrum Traumatisch Rouw.

5 januari 2016

Recent verscheen het themanummer over vluchtelingen van Cogiscope, tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Het themanummer schetst de vluchtelingencrisis in een brede context.