Nieuws

18 december 2018

Politieman John liep trauma’s op tijdens zijn werk. Via het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) kwam hij in behandeling bij Centrum ’45. Lees het artikel (pdf) in het Algemeen Dagblad van 16 december jl.

19 april 2018

Vergeleken met voorgaande jaren zagen we in 2017 bij het Psychotrauma Diagnose Centrum  een lichte stijging van het aantal cliënten voor psychotrauma diagnostiek. Die toename was zichtbaar zowel bij de verwijzingen door de huisarts als bij verwijzingen vanwege beroepsgerelateerde klachten.

19 april 2018

In 2017 is een onderzoek gestart  vanuit TOPGGZ Nederland en de Erasmusuniversiteit om een Transdiagnostische Decision Tool te valideren. Het doel van dit onderzoek is te bekijken of deze vragenlijst de verwijzer helpt in de herkenning van de patiënten die een gespecialiseerde (PTSS) behandeling nodig hebben.

26 januari 2018

In 'Nieuwsuur' van 22 november was uitgebreid aandacht voor de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg. Het meldpunt voor slachtoffers wordt bemenst door een team van psychologen van Centrum '45 en het PDC.

26 januari 2018

Begin dit jaar gaat de samenwerking met het CCE van start. Het CCE richt zich op de meest complexe zorgvragen, waarbij zorgprofessionals vastlopen.