Werkwijze

De werkwijze van het ARQ Diagnostisch Centrum is gebaseerd op specialistische kennis en kwaliteit, snelheid en onafhankelijkheid.

Verwijzers zoals huisartsen, bedrijfs- of Arboartsen kunnen ook bij het ARQ Diagnostisch Centrum terecht voor telefonische consultatie of advies. Het ARQ Diagnostisch Centrum heeft een multidisciplinair team bestaande uit psychiaters, klinisch psychologen / psychotherapeuten en psychologisch medewerkers.

Als cliënten worden aangemeld bij het ARQ Diagnostisch Centrum voor diagnostisch onderzoek, kunnen er verschillende trajecten worden aangeboden. 

  1. Een cliënt krijgt na aanmelding per e-mail een link om via internet een aantal psychodiagnostische vragenlijsten in te vullen. Na het invullen van deze vragenlijsten worden de aanmelding, eventuele informatie van eerdere behandelingen én de uitkomsten van vragenlijsten beoordeeld. Het doel hiervan is om het traject te bieden dat het beste aansluit bij de problematiek en hulpvraag.  
     
  2. De cliënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een diagnostisch onderzoek bij algemene poli of de poli beroepsgerelateerd. Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken en onderzoeken en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. De uitkomsten van het onderzoek worden met de cliënt, en indien gewenst met partner of naaste besproken en er wordt uitleg gegeven over de psychische problematiek.

Op basis van het onderzoek dat binnen 2 weken na aanmelding plaatsvindt, wordt een advies aan de cliënt en verwijzer gegeven, met suggesties voor de meest adequate en efficiënte behandeling.

Als er sprake is van enkelvoudig trauma, zal het ARQ Diagnostisch Centrum de verwijzer het advies geven de cliënt te verwijzen naar een therapeut in de regio waar de cliënt woont voor een protocollaire behandeling. Het landelijk netwerk van therapeuten bestaat uit geregistreerde, ervaren psychotherapeuten die zijn getraind in BEPP en EMDR. De kwaliteit van het psychotherapeuten netwerk wordt vanuit het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en het ARQ Diagnostisch Centrum bewaakt. De cliënten krijgen een therapeut bij hen in de buurt toegewezen. Na beëindiging van de behandeling vindt een outtake gesprek plaats bij het ARQ Diagnostisch Centrum om de voortgang te monitoren.

Als er sprake is van complexere vormen van trauma krijgt de cliënt advies over het voortgangstraject, wat vaak betekent een verwijzing naar een specialistische GGZ voorziening.