Werkwijze

De werkwijze van het PDC is gebaseerd op specialistische kennis en kwaliteit, snelheid en onafhankelijkheid.

Verwijzers zoals huisartsen, bedrijfs- of Arboartsen kunnen ook bij het PDC terecht voor telefonisch consultatie of advies. Het PDC heeft een multidisciplinair team bestaande uit psychiaters, klinisch psychologen / psychotherapeuten en psychologisch medewerkers.

Als cliënten worden aangemeld bij het PDC voor diagnostisch onderzoek, kunnen er verschillende trajecten worden aangeboden. 

  1. Een cliënt krijgt na aanmelding per e-mail een link om via internet een aantal psychodiagnostische vragenlijsten in te vullen. Na het invullen van deze vragenlijsten worden de aanmelding, eventuele informatie van eerdere behandelingen én de uitkomsten van vragenlijsten beoordeeld. Het doel hiervan is om het traject te bieden dat het beste aansluit bij de problematiek en hulpvraag.  
     
  2. De cliënt wordt vervolgens uitgenodigd voor een diagnostisch onderzoek bij het PDC of PDC-Politiepoli. Het onderzoek bestaat uit verschillende gesprekken en onderzoeken en wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team. De uitkomsten van het onderzoek worden met de cliënt, en indien gewenst met partner of naaste besproken en er wordt uitleg gegeven over de psychische problematiek.

Op basis van het onderzoek dat binnen 2 weken na aanmelding plaatsvindt, wordt een advies aan de cliënt en verwijzer gegeven, met suggesties voor de meest adequate en efficiënte behandeling.

Als er sprake is van enkelvoudig trauma, zal het PDC de verwijzer het advies geven de cliënt te verwijzen naar een therapeut in de regio waar de cliënt woont voor een protocollaire behandeling. Het landelijk netwerk van therapeuten bestaat uit geregistreerde, ervaren psychotherapeuten die zijn getraind in BEPP en EMDR. De kwaliteit van het psychotherapeuten netwerk wordt vanuit het Instituut voor Psychotrauma (IVP) en het PDC bewaakt. De cliënten krijgen een therapeut bij hen in de buurt toegewezen. Na beëindiging van de behandeling vindt een outtake gesprek plaats bij het PDC om de voortgang te monitoren.

Als er sprake is van complexere vormen van trauma krijgt de cliënt advies over het voortgangstraject, hetgeen vaak betekent een verwijzing naar de specialistische GGZ voorziening.