PDC Poli’s

De achtergronden van de cliënten van het PDC zijn zeer divers.
Het PDC heeft verschillende poli's.

PDC Poli

Bij het PDC komen cliënten die tijdens de uitoefening van hun beroep in aanraking komen met schokkende en traumatische gebeurtenissen. Ook mensen met andere achtergronden die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in de privésfeer of anderzijds en daarna klachten hebben ontwikkeld, zijn cliënt van het PDC. 

Dergelijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

 • gewelddadige dood
 • mishandeling
 • verkeersongeval
 • ramp
 • overval
 • oorlogsgeweld
 • huiselijk geweld
 • seksueel misbruik

PDC Politie Poli

De PDC Politiepoli is voor specifiek beroepsgerelateerde trauma. Politiemedewerkers komen in de loop van hun werk regelmatig in aanraking met schokkende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een auto-ongeluk waarbij kinderen zijn betrokken, agressie in het uitgaansleven en huiselijk geweld. Vaak blijft het niet bij één incident maar is er een stapeleffect. De verwerking van deze ervaringen is voor iedereen anders. De één  gaat weer verder, de ander heeft daar meer tijd voor nodig. Veerkracht, of het (tijdelijk) ontbreken van die veerkracht, is vaak bepalend voor de verwerking. 

De medewerkers van PDC politiepoli kennen de organisatie en cultuur van de politie en de korpsen, waardoor politiemedewerkers zich gehoord en gezien voelen. PDC politiepoli kan behulpzaam zijn bij het stellen van een vroege diagnose en het adviseren over de meest geschikte behandeling.

 • Binnen 2 tot 3 weken kunt u terecht
 • U krijgt onafhankelijk advies
 • De kosten worden vergoed door de werkgever
 • Aanmelding dient te geschieden door uw bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker

PDC Brandweer, Ambulance, Overig

In eerste instantie richtte het PDC zich vooral op werknemers van de politie.  De doelgroep is inmiddels uitgebreid met medewerkers van brandweer, ambulance, ziekenhuizen, veteranen en medewerkers die tijdens het uitoefenen van hun beroep in aanraking komen met schokkende gebeurtenissen. 

Binnen 2 tot 3 weken kunt u terecht

 • U krijgt onafhankelijk advies
 • De kosten kunnen vergoed worden door de werkgever (na overleg cliënt met werkgever) of via de eigen zorgverzekering
 • Aanmelding dient te geschieden door uw bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker, of uw huisarts