Poli’s

De achtergronden van de cliënten van het ARQ Diagnostisch Centrum zijn zeer divers.
Het ARQ Diagnostisch Centrum heeft verschillende poli's.

Poli algemeen

Bij het ARQ Diagnostisch Centrum komen cliënten die tijdens de uitoefening van hun beroep in aanraking komen met schokkende en traumatische gebeurtenissen. Voor hen is er een speciale poli (zie hieronder). Ook mensen met andere achtergronden die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt in de privésfeer of anderzijds en daarna klachten hebben ontwikkeld, zijn cliënt van het PDC. 

Dergelijke gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld:

 • gewelddadige dood
 • mishandeling
 • verkeersongeval
 • ramp
 • overval
 • oorlogsgeweld
 • huiselijk geweld
 • seksueel misbruik

Poli Beroepsgerelateerd

Deze poli is specifiek voor beroepsgerelateerd trauma.

In eerste instantie richtte deze poli zich vooral op werknemers van de politie.  De doelgroep is inmiddels uitgebreid met medewerkers van brandweer, ambulance, ziekenhuizen, veteranen en medewerkers die tijdens het uitoefenen van hun beroep in aanraking komen met schokkende gebeurtenissen. 

Mensen komen tijdens hun werk regelmatig in aanraking met schokkende gebeurtenissen, bijvoorbeeld een auto-ongeluk waarbij kinderen zijn betrokken, agressie in het uitgaansleven en huiselijk geweld. Vaak blijft het niet bij één incident maar is er een stapeleffect. De verwerking van deze ervaringen is voor iedereen anders. De één  gaat weer verder, de ander heeft daar meer tijd voor nodig. Veerkracht, of het (tijdelijk) ontbreken van die veerkracht, is vaak bepalend voor de verwerking. 

De medewerkers van deze poli kennen de organisatie en cultuur van deze organisaties (politie, brandweer, defensie, ambulance) waardoor de medewerkers zich gehoord en gezien voelen. Deze poli kan behulpzaam zijn bij het stellen van een vroege diagnose en het adviseren over de meest geschikte behandeling.

Binnen 2 tot 3 weken kunt u terecht

 • U krijgt onafhankelijk advies
 • De kosten kunnen vergoed worden door de werkgever (na overleg cliënt met werkgever) of via de eigen zorgverzekering
 • Aanmelding dient te geschieden door uw bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker, of uw huisarts