Psychotrauma Diagnose Centrum

Mensen met klachten na een schokkende gebeurtenissen hebben behoefte aan een duidelijke diagnose en een daaruit volgend behandeladvies.

Daarom is het PsychotraumaDiagnose Centrum (PDC)  opgericht. In 2009 is de Politiepoli van het AMC hieraan toegevoegd voor hulpverleners met psychische klachten.

Het PDC is partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van organisaties die kennis en ervaring bundelen en verspreiden op het gebied van psychotrauma. 

Door de samenwerking met de organisaties in de Arq groep, maakt het PDC gebruik van de nieuwste inzichten die er zijn op het gebied van psychotrauma. In het onderzoeksprogramma van de Arq partners worden antwoorden gezocht op vragen zoals: 

  • Hoe kunnen problemen van mensen die ernstige traumatiserende gebeurtenissen hebben meegemaakt, gediagnosticeerd en behandeld worden?
  • Hoe zijn herstelmechanismen te bevorderen?
  • Wat is het samenspel van biologische en psychologische processen?
  • Hoe zijn nieuwe, andere inzichten rond zorg en preventie toe te passen in de praktijk en in beleid?

De kennis die wordt opgedaan in het onderzoeksprogramma, wordt vertaald naar het ontwikkelen van nieuwe diagnostiek en behandelmethoden.