Vergoedingen

Er bestaan verschillende vergoedingen voor onderzoek bij het ARQ Diagnostisch Centrum.

Medewerkers politie

Het ARQ Diagnostisch Centrum heeft via zorgverzekeraar CZ een overeenkomst met de Landelijke Politie. De kosten van het onderzoek van werknemers die worden verwezen door de bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker van de Politie, worden betaald door de werkgever. Wij regelen dit via zorgverzekeraar CZ, ook als u niet bij CZ verzekerd bent. Dit gaat vanzelf, u hoeft hiervoor niets te doen en er zullen geen kosten aan u in rekening gebracht worden.

Indien u geïndiceerd bent voor een vervolgbehandeling bij een therapeut in uw regio, die aangesloten is bij ons netwerk, betaalt de werkgever deze kosten ook.

Overige medewerkers

Wanneer u elders werkt, maar uw werkgever is bereid de kosten te betalen, dan verzoeken wij u aan uw werkgever te vragen vooraf met ons contact hierover op te nemen. Een andere mogelijkheid is dat u de vergoeding via uw zorgverzekeraar laat lopen en dat u het door hen in rekening gebrachte eigen risico bij uw werkgever declareert. Wij kunnen hierin niet bemiddelen, u dient hierover zelf afspraken met uw werkgever te maken.

Algemeen 

Het onderzoek wordt door uw zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering vergoed. Vereiste is dan wel dat er een (aanvullende) verwijzing van een arts in ons bezit is.

Dit kan zijn uw huisarts, bedrijfsarts of psychiater. Wanneer u verwezen bent door bijvoorbeeld een psycholoog, psychotherapeut of maatschappelijk werker, dient u aanvullend een verwijskaart via uw huisarts te regelen. Let op: bij vergoeding vanuit de basisverzekering, kan de zorgverzekeraar wel een eigen risico bij u in rekening brengen.