Voor verwijzers: diagnostiek, advies & consultatie

Cliënten worden via een verwijzing van de huisarts aangemeld bij het PDC. Ook verwijzingen uit de 2de lijn GGZ (met verwijzing door huisarts) zijn mogelijk.

Voor beroepsgerelateerde problematiek, kunnen Bedrijfs- of Arboartsen cliënten verwijzen naar het PDC.

De volgende criteria kunnen worden gehanteerd voor verwijzing van cliënten naar het PDC:

  • Er is sprake van één of meerdere traumatische gebeurtenissen
  • Er is een vermoeden van een PTSS-diagnose of het willen uitsluiten ervan
  • Andere trauma-gerelateerde psychische problemen

Zorgprofessionals, bedrijfs- of arboartsen,  kunnen ook bij het PDC terecht telefonisch consultatie of advies.

Voor meer informatie over onze werkwijze, ga naar: Onze werkwijze