Wat kunnen wij voor cliënten betekenen

Bij klachten waarbij het vermoeden bestaat dat deze het gevolg zijn van een doorgemaakt trauma, kan het PDC wellicht voor u als cliënt wat betekenen.

Wij beoefenen diagnostiek waarbij de uitgangspunten zijn, het trauma, de traumaklachten en het verhaal van de cliënt. We onderzoeken of er sprake is van een posttraumatische stress-stoornis. Daarnaast kijken we naar eventuele bijkomende problematiek.

Op basis van ons onderzoek geven wij een behandeladvies. Wij behandelen niet zelf, cliënten worden verwezen voor een traumabehandeling naar een therapeut, of krijgen een advies voor behandeling elders. Het PDC heeft in samenwerking met het Instituut voor Psychotrauma een netwerk van therapeuten, die in heel Nederland actief zijn.

Wanneer een traumabehandeling geïndiceerd is bij een therapeut uit ons netwerk dan zetten wij deze behandeling in gang en zoeken we een therapeut in de buurt van de cliënt. Na de behandeling volgt nog een korter onderzoek om te kijken hoe de behandeling ervaren is en hoe het gaat. Het kan ook zijn dat de cliënt met advies wordt terugverwezen naar de verwijzer of huisarts.