Wie kan aanmelden/verwijzen?

  1. betrokkene zelf
  2. hulpverlener, zoals (bedrijfs)maatschappelijk werk of psycholoog
  3. arts, zoals huisarts, bedrijfsarts of psychiater

Bij verwijzing door een niet-arts (categorie 1 en 2) is er aanvullend een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Het onderzoek wordt dan vergoed vanuit de basisverzekering, waarbij wel rekening gehouden moet worden met het eigen risico. Financiering door derden (bijvoorbeeld uw werkgever) is ook mogelijk.

Alles over aanmelden